Je hoeft maar te kijken naar de namen van wat gezelschappen waar De Cavelli's zoal voor hebben opgetreden om te weten dat dit Rotterdamse accordeon-duo uit een andere tijd stamt. Want wat te denken van: De Haagsche Konijnenfokkers Vereeniging, de Apeldoornse Handelsreizigers-Vereeniging 'Door en Voor Collega's', de Rotterdamsche Slagersgezellen Vereeniging 'De Eendracht' en Cursisten van de Gemeentelijken Vakcursus voor werklooze Handels- en Kantoorbedienden?  
 
De Cavelli´s 1935 - links Toon Ruitenberg, rechts Gerard de Jong
 
  Vandaag de dag kun je het je moeilijk meer voorstellen, maar tijdens het naoorlogse variété waren twee ‘dansende’ accordeonisten die populaire wijsjes speelden voldoende om de aandacht van een zaal vast te houden. Met hun meezingers en operette-nummers vonden De Cavelli’s veel emplooi in de hoogtijdagen van het zogeheten schnabbelcircuit. Meestal speelden ze op feestavonden twee keer iets van een kwartier, ter afwisseling van een conferencier, een goochelaar, een kunstfluiter, een danspaar of een jongleur.
De Cavelli’s stonden op zulke avonden met grootheden als Albert de Booy, Lou Bandy en Daan Hooykaas, en ze hebben in elk geval één tournee met Willy Derby gedaan, tijdens de oorlog.
 
  INDIË-TOURNEE
De oorsprong van De Cavelli’s ligt vrij ver voor de oorlog. Zo eind jaren twintig, begin jaren dertig trad grondlegger Gerard de Jong (1913-1992) al op met een partner onder die naam De Cavelli’s. In de beginjaren speelde hij met Crooswijker Nico Oosthoek (1912-2002), later bekend geworden onder de artiestennaam Nicky Noble, en met Delftenaar Wim Ninaber (1917-2007). Rond 1934 ontstond de samenstelling waarin De Cavelli’s vooral bekend zijn geworden: Gerard de Jong samen met Rotterdammer Teun Ruitenberg (1914-2003) – vaak aangesproken met ‘Toon’.
Gerard en Toon zijn als duo doorgegaan tot kort na een tournee door Indië, in 1947.
Zoals zo veel Nederlandse artiesten reisden De Cavelli’s door Indië om op te treden voor Nederlandse militairen aldaar. Er waren in die jaren sowieso veel miltairen om te vermaken. In Frankrijk speelden De Cavelli’s na de oorlog voor Amerikaanse soldaten.
Anderszins ontstegen de heren ook het konijnenfokkers-nivo.
Op tournee hebben ze in diverse grote theaters in Europa gestaan.
In verschillende samenstellingen hebben De Cavelli’s ook echt onwaarschijnlijk veel platen opgenomen. In de jaren dertig – vanaf 1931 - deden ze dat in Berlijn, na de oorlog in Hilversum. En dat onder verschillende namen: The Cavelli’s, The Two Cavelli’s, 2 Cavelli’s en, speciaal voor de Noorse markt, The Norway Boys en Two Sailors Boys.

 
 
Teun en Gerard in de Avro-studio 1946
  CRESCENDO
Vóór De Cavelli’s had Teun Ruitenberg al veel op de planken gestaan. Hij heeft accordeonles gehad bij Jan Hoornweg en bij de Rotterdamse vereniging Crescendo, en hij trad als jongen van vijftien al op. Begin jaren dertig sloot hij zich aan bij het accordeon-trio The Hollandia Three, met Jack Timm en Jan van der Lugt, dat duidelijk geïnspireerd was op The Willards. Daarmee begon zijn professionele carrière in de muziek.
Die carrière eindigde min of meer solo. Na het verlaten van De Cavelli’s is Teun Ruitenberg begonnen met een solo-act. Onder de naam Antoine Faveur - ontleend aan het bekende theaterburo Faveur - is hij gaan optreden met een accordeon dat een soort enorm elektrisch orgel aanstuurde.
En met succes.
‘Antoine Faveur’ heeft het gebracht tot theaters in Wenen en Parijs.
Op de artiestenkaart van destijds ziet het orgel er indrukwekkend uit. Het schijnt ook een heel gezeul te zijn geweest.
De naam Antoine Faveur zie ik voor het eerst in 1948. Vanaf 1950 lijkt Teun als artiestennaam te hebben gevoerd: Mr. Antoine.
Halverwege de jaren vijftig was het zo’n beetje voorbij wat het optreden betreft.
 
  Teun werd toneelmeester van zaal De Flevo aan de Mariniersweg in Rotterdam en volgens zijn dochter heeft hij vanaf dat moment zijn instrument niet meer aangeraakt. Zijn laatste werk was als conciërge bij de technische school aan het Erasmuspad. In 1979 ging ie met pensioen.

RAZZIA
Gerard de Jong en Teun Ruitenberg horen tot de 50.000 mannen die in 1944 in Rotterdam werden opgepakt bij de grote razzia. Ze waren voorbestemd om te werk te worden gesteld door de Duitsers. Maar dankzij hun bekendheid als muzikant hebben ze kunnen ontsnappen. Ze werden afgevoerd naar Utrecht en in het theater Tivoli aldaar werden ze herkend door een van de medewerkers. Die had een list voor hen: één voor één naar het toilet en dan door een bovenluik kruipen.
Toen de kust weer veilig was zijn ze naar Rotterdam teruggekeerd.
 
   
  In Rotterdam hebben Gerard en Teun een tijd lang vlak bij elkaar gewoond, aan de Prins Bernhardkade, met uitzicht op de Bergse Voorplas. Na het vertrek van Teun uit De Cavelli’s is Gerard verdergegaan met accordeoniste Gree Nahuysen. Het ‘grote werk’ was dan wel afgelopen, in deze laatste samenstelling hebben De Cavelli’s toch verscheidene malen opgetreden in het inmiddels fameuze Kro radio-programma ‘Negen heit de klok’. In 1948 was er een (tweede) tournee door Indië. Samen hebben De Cavelli’s in deze laatste samenstelling ook veel in Duitsland opgetreden. En los van elkaar hadden Gerard en Gree vrij veel werk bij Wienerwald-restaurants, zowel in Duitsland als in Nederland.

Pas begin jaren zeventig viel definitief het doek voor De Cavelli’s. Het amusement was dusdanig veranderd dat er onvoldoende animo meer was voor een accordeon-nummer.
Gree Nahuysen overleed in 1973. En Gerard, wiens eerst vrouw in 1945 was omgekomen bij de beschieting door een geallieerd vliegtuig, en die in 1961 van zijn tweede vrouw scheidde, is nog jaren gelukkig geweest met zijn derde echtgenote, Jeanne Schaap, een vriendin van Gree.
 
         


 
Intro
Boeléro
Nicky Noble
Jimmy White
The Valentina's
De Cavelli's
Jossy & Josino
John van Raaij
Cabaret Confetti & De Confetti Stars
Elckerlijc